Secretariaat afdeling Beveren Leie

Het secretariaat van de afdeling Beveren Leie kun je terugvinden bij:

Frederic Courtens
Nijverheidstraat 62
8791 Beveren Leie
T. 056/32 65 23
frederic.courtens@skynet.be

Bankrekening afdeling Beveren Leie: BE79 8508 1347 4633