Een nieuw bestuurslid!!

 

Na onze activiteit tijdens de kermis 2017 hebben we hem te strikken. Jawel een nieuw bestuurslid is er bij gekomen.
Neen, het is weer geen dame. Jaren zijn we al op zoek naar een vrouwelijk bestuurslid, maar dat lukt nog altijd niet.

Dus Jan Verriest, welkom in het bestuur van de afdeling Beveren Leie.

 

 

De website:

De Davidsfondsafdeling van Beveren Leie biedt al het vierde  jaar alle informatie over hun activiteiten aan op:

http://www.davidsfondsbeverenleie.be

Niet alleen de aankondigingen van nieuwigheden, maar ook het relaas van de voorbije activiteiten met verslag en foto’s staan op deze webstek.

 

e-mail: dfbeverenleie@gmail.com

Advertenties